Over ons

Het project Diaspora 6762 is een artistiek, journalistiek project bestaande uit

Een digitale reconstructie van een uiteengevallen gemeenschap

Een onderzoek naar foto’s, voorwerpen en herinneringen van christenen die in 2014  (in de Assyrische jaartelling 6762) uit Mosoel (Irak) zijn gevlucht. De beelden worden door jongeren in vluchtelingenkampen verzameld en geregistreerd. Zij worden begeleid door Erik van Gameren en Yobert Younan. De beelden worden gecombineerd met onder meer teksten uit Interviews met vluchtelingen uit drie vluchtelingenkampen in Erbil (Koerdisch Irak), Turkije en Jordanië. Dit resulteert in een interactieve ontsluiting die verrijkt kan worden door bijdragen van direct betrokkenen (vluchtelingen uit Mosoel) of indirect betrokkenen (bezoekers van de website). De beelden en teksten worden digitaal beschikbaar gesteld en worden met elkaar in verbinding gebracht via digital storytelling .

Een fotoducumentaire

Yobert Younan wil deze documentaire maken:
als insider in een cultuur die het beeld onderdrukt en als outsider in een cultuur waar het beeld alomtegenwoordig is.
Hij is geboren in Irak en woont sinds 1997 in Nederland.

Met deze beelden willen we een meertalige (Engels, Nederlands, Arabisch) krant samenstellen die inzoomt op de levens van de vluchtelingen. Deze krant is een weerslag van de impact van hun vlucht in 2014 en een blik op hun geschiedenis, heden en toekomst.
Een getuigenis voor vluchtelingen onderling en voor mensen die betrokken zijn op deze situatie.