Funding by Creative Industries Fund

On July 15th 2015 we are awarded a grant bij SCI, a foundation for creatives. We had a special focus on international collaboration and export of Dutch Design.

From the report (Dutch): “Het project Diaspora 6762 is een artistiek, journalistiek project bestaande uit een onderzoek naar foto’s, voorwerpen en herinneringen van christenen die in 2014 uit Mosoel (Irak) zijn gevlucht. De beelden worden door jongeren in vluchtelingenkampen verzameld en geregistreerd. Zij worden begeleid door Erik van Gameren en Yobert Younan. De beelden worden gecombineerd met onder meer teksten uit Interviews met vluchtelingen uit drie vluchtelingenkampen in Erbil (Koerdisch Irak)Turkije en Jordanië. Dit resulteert in een interactieve ontsluiting die verrijkt kan worden door bijdragen van direct betrokkenen (vluchtelingen uit Mosoel) of indirect betrokkenen (bezoekers van de website). De beelden en teksten worden digitaal beschikbaar gesteld en worden met elkaar in verbinding gebracht via digital storytelling De adviescommissie waardeert het onderwerp en de doelstelling van het project om verhalen van vluchtelingen te verzamelen en te vertalen via meerdere media. Ze is positief over het ontwikkelen van een nieuwe beeldtaal in samenwerking met lokale jongeren die zelf de juiste apparatuur tot hun beschikking krijgen.